ADULT i inne podobne wyrazy

Jako przymiotnik – tylko w pozycji przed rzeczownikiem – wyraz „adult” może znaczyć ‘dorosły’ lub ‘dla dorosłych’, np.:

(1) Both young and adult readers enjoy his novels.
Zarówno dzieci jak i dorośli czytają z przyjemnością jego powieści.
(2) That’s disgusting – he was selling adult films!
To odrażające – sprzedawał filmy dla dorosłych (pornograficzne)!
(3) Many workers benefit from our adult education programme.
Wielu robotników korzysta z naszego programu edukacji dla dorosłych.

Wyraz „adult” jako rzeczownik odnosi się do ‘(kogoś) dorosłego’, ‘osoby dorosłej’, np.:

(4) Many adults give up sports.
Wielu dorosłych przestaje uprawiać sport.
(5) Even when you are an adult they still won’t sell you alcohol in some bars.
Nawet jak jesteś dorosły, wciąż w niektórych barach nie sprzedadzą ci alkoholu.

Kiedy mówi się o dorosłości jako stanie czy etapie w życiu, należy posłużyć się wyrazem „adulthood” (nie „adultery”). Z kolei rzeczownik „adultery” oznacza ‘cudzołóstwo’, ‘zdradę małżeńską’:

(5) In some countries adultery is punished with stoning.
W niektórych krajach cudzołóstwo karze się ukamienowaniem.

Osoba, która popełnia zdradę małżeńską, to „adulterer” (‘cudzołożnik’) lub „adulteress” (‘cudzołożnica’). Podobnie jak w języku polskim, są to słowa nieco przestarzałe, co nie oznacza wcale, że zdrada nie jest w krajach języka angielskiego traktowana bardzo poważnie jako czyn jednoznacznie naganny. Częściej używa się tutaj jednal takich określeń jak „unfaithful” (‘niewierny’, np. „an unfaithful husband” ‘niewierny mąż’) czy „infidelity” (‘niewierność’), które w przeciwieństwie do „adultery” nie sugerują, że osoba zdradzająca i osoba zdradzana są małżeństwem.

Zupełnie inne znaczenie ma czasownik „adulterate”. Jego polskimi odpowiednikami są zwroty ‘pogarszać przez rozcieńczenie’, ‘pogarszać przez dodanie materiału gorszej jakości’, np.:

(6) In Warsaw, in some pubs they adulterate beer with water.
W Warszawie w niektórych pubach rozcieńczają piwo wodą.

Stąd przymiotnik „adulterate” ma znaczenie ‘rozcieńczony’, ‘rozwodniony’, ‘wymieszany z gorszym materiałem’, zaś osoba, która rozcieńcza (dodaje czegoś gorszego do jakiegoś materiału) to „adulterator”.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Zagadnienia gramatyczne ADULT i inne podobne wyrazy
Loading ...